Sumi-e, painting, Beppe Mokuza, Zen, meditation, brush, ink, monk, art, consciousness, peace, rice paper, mind
Sumi-e, Painting, Japanese, Beppe Mokuza, Zen, monk, ink, brush, consciousness, art, concentration

De orchidee, bamboe, pruimenboom en chrysant vertegenwoordigen de “Ki“ of de vitale energie van de vier seizoenen
en van de vier levensfasen van een mens. Ze worden gezien als de “Vier Edelen“.

BAMBOE

Bamboe is het symbool van eeuwigdurende vriendschap en een lang leven.
Het vertegenwoordigt buigzaamheid geworteld in kracht.
Metafoor voor leven, het herinnert aan het karakter van een wijze man,
groen in alle seizoenen en het breekt niet tijdens een wervelstorm.
Dit suggereert een flexibele innerlijke houding die een mens kracht kan schenken,
omdat hij niet vecht tegen veranderingen, maar,
oog in oog met de gebeurtenissen van het leven, met ze meebuigt en zich eraan aanpast.

PRUIMENBOOM

De pruimentak vertegenwoordigt de lente omdat de bloesem bloeit wanneer er nog sneeuw ligt.
Het is het symbool van het Spritueel Ontwaken.
De pruimenboom belichaamt zowel kracht, als een lang leven, weerstand, en onafhankelijkheid,
zoals een wees die opgroeit zonder hulp van anderen.

ORCHIDEE

De orchidee vertegenwoordigt de zomer, vrouwelijkheid en elegantie.
“Wanneer de emoties hoog oplopen en je je depressief voelt, zou je bamboe moeten schilderen.
Wanneer je je vreugdevol voelt, zou je een orchidee moeten schilderen,
want de bladeren van de orchidee lijken op vleugels in de vlucht,
zichzelf bevrijdend uit hun ruimte, hun knoppen openen zich op sierlijke en serene wijze. Alles van deze bloem drukt geluk uit.” Chueh Yin

CHRYSANT

De chrysant vertegenwoordigt de herfst.
Het is de bloem die “de vorst uitdaagt”.
De betekenis die de oosterse wereld gewoonlijk toekent aan de chrysant is die van leven en geluk.

ENSO

“Enso: de cirkel van de Weg”.
Het vertegenwoordigt zowel de totaliteit van het universum als de leegte,
niet opgevat als de bron van niets, maar als de oorsprong van alles.

BLAUWEREGEN

De Blauwe regen is het symbool van liefde, sierlijkheid, gelukzaligheid, geduld en volharding.
Het vertegenwoordigt ook de overwinning op omtberingen en creatieve groei.

PIJNBOMEN EN LANDSCHAPPEN

Pijnbomen lijken op mensen met verheven principes waarbij
hun uiterlijk hun hoge morele status openbaart.
Het is een uitdrukking van de innerlijke spirituele en potentiele kracht van een mens.
Zoals de jonge draak die zich verbergt, maar op het punt staat zich op te richten,
zijn lichaam in bochten draait en tevoorschijn komt uit een diepe grot.

KALLIGRAFIEËN