Sumi-e, Beppe Mokuza, Classe, WorkshopSlide thumbnail
Deze manier
van schilderen
is volledig,
je hele lichaam
wordt erbij betrokken
Sumi-e, pittura, Beppe Mokuza, GlicineSlide thumbnail
"Via de schilderkunst onthult de schilder het mysterie van het universum"
Sumi-e Beppe Mokuza Pittura
"Welnu, ik spreek met mijn hand
en jij luistert met je ogen.
Deze subtiele uitwisseling kan niet
worden begrepen door gewone mensen.
Dat denk jij ook, nietwaar?"

Sumi-e - Beppe Mokuza

Menselijke figuren en constructies leiden de blik nooit af van centrale elementen zoals een berg, een waterval, boom, bamboe of orchidee. Een oud gezegde bevestigt dat “diegene die zich bekwaamt in het schilderen langer zal leven, omdat het leven dat je met een penseel hebt gecreëerd, het leven zelf versterkt.” In de traditie van het Oude China weerspiegelt de harmonie van een kunstwerk de universele harmonie van de Tao, het opperste en ondoorgrondelijke principe dat aan het ontstaan van de wereld ten grondslag ligt en dat het geheime ritme van de natuur regelt. Het is geen toeval dat het dominante onderwerp van de grootse Chinese schilderkunst het Landschap is, dat altijd enigszins realistisch en tegelijkertijd symbolisch is.

In feite creëert hun positionering een sfeer van symbolische relaties die, net zoals in de Tao, verwijzen naar het evenwicht tussen Hemel en Aarde, mens en natuur, zwaarte en lichtheid, volheid en leegte.  In alles, of het nou een levend wezen of een door de mens gecreëerd kunstwerk is, stroomt de Ch’i. Het is de geest, de adem, een ontastbare kracht. Deze opvatting mag voor de Westerse perceptie vaag lijken, zelfs hinderlijk metafysisch, maar het ideogram van Tao betekent letterlijk “de Weg” en een weg is gemaakt om hem in te slaan en te volgen.

AANKOMENDE EVENEMENTEN

WORKSHOPS IN ITALIË

van 5 tot 13 januari 2019
Workshop Sumi-e schilderen en Zen-meditatie in Alba
(download de brochure)

Overzicht van alle workshops >>

WORKSHOP IN EUROPA

van 16 tot 20 februari 2019
Workshop Sumi-e schilderen en Zen-meditatie
in de Zen Tempel La Gendronnière (Frankrijk)

van 8 tot 10 maart 2019
Workshop Sumi-e schilderen en Zen-meditatie
in Mulhouse (Frankrijk)
(download de brochure in het Frans)

Overzicht van alle workshops >>

WE NEMEN DEEL AAN DE VOLGENDE EDITIES
VAN HET FESTIVAL DELL’ORIENTE

Milano
1 – 3 februari

Bologna
15 – 17 en 22 – 24 februari

Torino
15 – 17 en 22 – 24 maart

Evenementen 2019 >>

NIEUWS

Sumi-e retraite in Katwijk van 6 tot en met 10 juni 2019

Wegens grote belangstelling in Nederland organiseert Zen- en Sumi-e meester Beppe Mokuza Signoritti opnieuw een Sumi-e retraite in de Universele Soefi-tempel in Katwijk.

Deze keer duurt de retraite een dag langer vanwege Tweede Pinksterdag: van donderdag 6 juni tot en met maandag 10 juni 2019.

Het programma bestaat uit zen-meditatie in de ochtend en avond, plus overdag twee dagdelen sumi-e schilderen. De combinatie zazen en schilderen zorgt voor grote concentratie en verdieping. Ook de inspirerende omgeving van ongerepte duinen, frisse zeelucht en het heldere licht zorgen voor een unieke ervaring. Na afloop van de retraite brengen deelnemers een groot werk op rijstpapier mee naar huis.

Het is mogelijk uitsluitend mee te doen met de zen-meditatie of alleen te kiezen voor het sumi-e schilderen. Ook kun je voor een of twee dagen deelnemen aan de retraite.

Begin 2019 zal de brochure worden gepubliceerd.

Mensen die meer informatie willen of zich nu al willen verzekeren van een plaats, kunnen contact opnemen met de Nederlandse contactpersoon: Sonja Nijon, 06-22391136 of email naar sonja@controcorrente.nl

U kunt ook een mail schrijven naar Beppe Mokuza Signoritti: beppemokuza@sumi-e.it

Pittura sumi-e, Olanda, Beppe Mokuza, maestro, seminario
Sumi-e, painting, Nijmegen, Beppe Mokuza, workshop

INFORMATIE OVER WORKSHOPS, DEMONSTRATIES, EN ANDERE SUMI-E ACTIVITEITEN IN NEDERLAND

Meer lezen klik hier

Sumi-e, Beppe Mokuza, Workshop, Painting

Door sumi-e te beoefenen kom je in direct contact
met zijn eigen lichaam, zijn eigen psychische balans
en mogelijk met zijn eigen geest

Interview met Meester Beppe Mokuza

Come si è accostato al sumi-e e allo zen?

Mi sono accostato al sumi-e casualmente, invitato da un caro amico ad andare ad ascoltare una conferenza sullo Zen, in un cinema di Torino, tenuta dal monaco Ezio Tenryu Zanin. Quest’evento ha segnato la mia vita, perché sono rimasto colpito immediatamente dalla postura dello zazen (meditazione seduta) e da quel momento ho cominciato la pratica della meditazione zen. Accostandomi a questa disciplina sono entrato in contatto con i segni espressivi della pittura sumi-e e mi sono accorto di esserne profondamente attratto. Per studiare la pittura lavoravo di giorno e di notte mi applicavo al sumi-e, dedicando ogni momento libero trovassi all’apprendimento di quest’arte.In modo del tutto naturale dopo alcuni anni di pratica mi è stato chiesto di insegnare ciò che avevo appreso ed esporre alcuni lavori… Così è cominciato tutto.

Quali sono i benefici di questa pittura? Perché essa viene chiamata; la mamma dell'arte terapia?

Credo di poter affermare, attraverso la mia esperienza, che il sumi-e possa essere considerato come: “la mamma dell’arte-terapia”. Praticando sumi-e infatti, si entra in contatto diretto con il proprio corpo, il proprio equilibrio psichico ed eventualmente con il proprio spirito.

Attraverso l’impostazione di una postura corretta e naturale si migliora la coordinazione e la fluidità dell’esecuzione dei gesti, si favorisce l’adeguato funzionamento dei sistemi muscolo-scheletrico, cardiovascolare e respiratorio e si sviluppa l’omeostasi: la naturale capacità di autodifesa dalle malattie del corpo.

Tali risultati possono essere “ottenuti” grazie all’impostazione di una postura eretta, corretta e naturale durante l’attività; in questo modo si migliora la coordinazione e la fluidità durante l’esecuzione dei gesti, si favorisce l’adeguato funzionamento dei sistemi muscolo-scheletrico, cardiovascolare e respiratorio e si sviluppa l’omeostasi: la naturale capacità di autodifesa dalle malattie del nostro organismo.

“Unificando la mente e il corpo” si ritrova la calma, si riduce la dispersione mentale potenziando la capacità d’attenzione, di concentrazione e di ascolto stimolando la creatività e la sensibilità. Se si pratica correttamente, ben presto potrete constatare che state respirando meglio, che il vostro portamento è più eretto e “nobile”, che anche lo stato generale della salute, incluso l’equilibrio psichico, è migliorato.

Lei ha partecipato a diversi progetti nelle scuole all'estero, ci può raccontare di queste esperienze?

Ritengo che questo tipo di attività abbia una grande valenza sociale, educativa e terapeutica e la possibilità di sviluppare i progetti, che stanno avendo riscontri molto positivi in paesi esteri. Per citare alcuni esempi dell’applicazione di questo metodo di pittura in ambito sociale e educativo: presso la Filderstadt Kunstschule (scuola d’arte di Filderstadt, vicino a Stoccarda) si sta sviluppando  un progetto legato alla pittura con bambini socialmente disagiati. con ottimi risultati di re-inserimento nei vari gruppi classe, influenzando positivamente il comportamento degli allievi. Tale laboratorio sta dando dei risultati straordinari nel miglioramento della capacità dell’attenzione, della concentrazione e nel recupero di capacità relazionali che favoriscono dinamiche pacifiche in un ambiente neutrale. Ancora, in Olanda il sumi-e viene adottato come terapia per persone affette da disturbi mentali (schizofrenia, disturbo bipolare della personalità, depressione, ecc).

Neem contact met ons op voor meer informatie