beppe mokuza, dimostrazione, enso, sumi-e, poema

Dansende penselen

Bamboe: eeuwigdurende
vriendschap en
een lang leven

Sumi-e vangt de essentie van de natuur

"Ik hoop dat deze kunst
jullie hart raakt,
zoals het mij heeft geraakt"

Enso, Beppe Mokuza, sumi-e Beppe Mokuza, Sumi-e Enso, Enso Beppe Mokuza

Sumi-e - Beppe Mokuza

Een oud gezegde bevestigt dat “diegene die zich bekwaamt in het schilderen langer zal leven, omdat het leven dat je met een penseel hebt gecreëerd, het leven zelf versterkt.” In de traditie van het Oude China weerspiegelt de harmonie van een kunstwerk de universele harmonie van de Tao, het opperste en ondoorgrondelijke principe dat aan het ontstaan van de wereld ten grondslag ligt en dat het geheime ritme van de natuur regelt.

Het is geen toeval dat het dominante onderwerp van de grootse Chinese schilderkunst het Landschap is, dat altijd enigszins realistisch en tegelijkertijd symbolisch is. Menselijke figuren en constructies leiden de blik nooit af van centrale elementen zoals een berg, een waterval, boom, bamboe of orchidee. In feite creëert hun positionering een sfeer van symbolische relaties die, net zoals in de Tao, verwijzen naar het evenwicht tussen Hemel en Aarde, mens en natuur, zwaarte en lichtheid, volheid en leegte.  In alles, of het nou een levend wezen of een door de mens gecreëerd kunstwerk is, stroomt de Ch’i. Het is de geest, de adem, een ontastbare kracht. Deze opvatting mag voor de Westerse perceptie vaag lijken, zelfs hinderlijk metafysisch, maar het ideogram van Tao betekent letterlijk “de Weg” en een weg is gemaakt om hem in te slaan en te volgen.

NIEUWS

“REGISTRATIE GEOPEND voor Vierdaagse Sumi-e en Zen-Meditatie Workshop

van 6 – 10 juni 2018 in de Soefitempel in Katwijk 2018 “

Sumi-e, Beppe Mokuza, plum tree blossom, sumi-e painting

Plum tree by Beppe Mokuza

 

Na de bijzondere ervaringen van twee eerdere workshops, organiseert Beppe Mokuza van 6 – 10 juni 2018 opnieuw een workshop in de Soefitempel te Katwijk (www.soefitempel.nl).

Lees hier de persoonlijke impressie van een deelnemer in juni 2017.

Vanwege de enthousiaste reacties en grote belangstelling is de registratie reeds geopend.

Voor meer informatie, mail naar beppemokuza@sumi-e.it of naar de Nederlandse contactpersoon       sonja@controcorrente.nl of bel 06 – 22391136.

Download de brochure hier

 

 

INFORMATIE OVER WORKSHOPS, DEMONSTRATIES,

EN ANDERE SUMI-E ACTIVITEITEN IN NEDERLAND

 

Meer lezen klik hier

 

AANKOMENDE EVENEMENTEN

Sumi-e, pittura ad inchiostro, Beppe Mokuza, seminari di pittura

Sumi-e door Beppe Mokuza

 
 

Workshop Sumi-e schilderen en Zen-meditatie

in Alba (Italië)

 

van 16 tot 24 juni 2018

(download de brochure)

 
 
 
 

Pittura sumi-e, Olanda, Beppe Mokuza, maestro, seminario

Soefitempel “Universel Murad Hassil”


 

Workshop Sumi-e schilderen en Zen-meditatie

in de Nederlands 

in de Soefitempel “Universel Murad Hassil”

 

van 7 tot 10 juni 2018

(download de brochure)

 
 

Festival dell'Oriente, sumi-e, pittura, Beppe Mokuza, dimostrazione di pittura

Sumi-e demonstratie op het Festival dell’Oriente

 
 

We nemen deel aan de volgende edities

van het Festival dell’Oriente

 

Napels 21 – 22 – 23 september

Brescia 28 – 29 – 30 september

 
 
 
 
 
 

Kalender 2018 >>

 

Interview met Meester Beppe Mokuza

Hoe ben je in aanraking gekomen met sumi-e en zen ?

Beppe Mokuza, Mokuza, Maestro, sumi-e, Conferenza sumi-e

Meester Beppe Mokuza

Ik ben toevallig in aanraking gekomen met Sumi-e, doordat een goede vriend me uitnodigde te gaan luisteren naar een conferentie over Zen door zenmonnik Ezio Tenryu Zanin in een bioscoop in Turijn.Deze gebeurtenis heeft mijn leven bepaald, want ik werd onmiddellijk getroffen door de houding van zazen (zitmeditatie) en vanaf dat moment ben ik begonnen met de beoefening van zen-meditatie. Terwijl ik me verder verdiepte in zen, kwam ik in contact met de expressieve uitingen van sumi-e  en ik merkte dat ik er sterk door werd aangetrokken.

Om het schilderen te leren, beoefende ik dag en nacht sumi-e en besteedde ik elk vrij moment aan het onder de knie krijgen van deze kunst. Op een heel natuurlijke wijze werd ik na een paar jaar oefenen gevraagd om les te geven over wat ik had geleerd en om mijn werk te exposeren. Zo is alles begonnen.

 

 

Quali sono i benefici di questa pittura? Perché essa viene chiamata; la mamma dell'arte terapia?

Beppe Mokuza, Mokuza, Maestro, sumi-e, Conferenza sumi-e

Meester Beppe Mokuza

Credo di poter affermare, attraverso la mia esperienza, che il sumi-e possa essere considerato come: “la mamma dell’arte-terapia”. Praticando sumi-e infatti, si entra in contatto diretto con il proprio corpo, il proprio equilibrio psichico ed eventualmente con il proprio spirito.

Attraverso l’impostazione di una postura corretta e naturale si migliora la coordinazione e la fluidità dell’esecuzione dei gesti, si favorisce l’adeguato funzionamento dei sistemi muscolo-scheletrico, cardiovascolare e respiratorio e si sviluppa l’omeostasi: la naturale capacità di autodifesa dalle malattie del corpo.

Tali risultati possono essere “ottenuti” grazie all’impostazione di una postura eretta, corretta e naturale durante l’attività; in questo modo si migliora la coordinazione e la fluidità durante l’esecuzione dei gesti, si favorisce l’adeguato funzionamento dei sistemi muscolo-scheletrico, cardiovascolare e respiratorio e si sviluppa l’omeostasi: la naturale capacità di autodifesa dalle malattie del nostro organismo.

“Unificando la mente e il corpo” si ritrova la calma, si riduce la dispersione mentale potenziando la capacità d’attenzione, di concentrazione e di ascolto stimolando la creatività e la sensibilità. Se si pratica correttamente, ben presto potrete constatare che state respirando meglio, che il vostro portamento è più eretto e “nobile”, che anche lo stato generale della salute, incluso l’equilibrio psichico, è migliorato.

Neem contact met ons op voor meer informatie

Ci può dare degli esempi di risultati concreti osservati in seguito all'applicazione di questo metodo sui bambini/nelle scuole?

Beppe Mokuza, Mokuza, Maestro, sumi-e, Conferenza sumi-e

Meester Beppe Mokuza

Ritengo che questo tipo di attività abbia una grande valenza sociale, educativa e terapeutica e la possibilità di sviluppare i progetti, che stanno avendo riscontri molto positivi in paesi esteri. Per citare alcuni esempi dell’applicazione di questo metodo di pittura in ambito sociale e educativo: presso la Filderstadt Kunstschule (scuola d’arte di Filderstadt, vicino a Stoccarda) si sta sviluppando  un progetto legato alla pittura con bambini socialmente disagiati. con ottimi risultati di re-inserimento nei vari gruppi classe, influenzando positivamente il comportamento degli allievi. Tale laboratorio sta dando dei risultati straordinari nel miglioramento della capacità dell’attenzione, della concentrazione e nel recupero di capacità relazionali che favoriscono dinamiche pacifiche in un ambiente neutrale. Ancora in Olanda il sumi-e viene adottato come terapia per persone affette da disturbi mentali (schizofrenia, disturbo bipolare della personalità, depressione, ecc).


Neem contact met ons op voor meer informatie